Open Floor Dance: Libido Fundamentals

Wanneer:
april 2, 2021 – april 3, 2021 hele dag
2021-04-02T00:00:00+02:00
2021-04-04T00:00:00+02:00
Kosten:
570
Open Floor Dance: Libido Fundamentals

Datum: 2 en 3 april, 11 en 12 juni, 3 en 4 september 2021
Tijd: 10:00 - 18:00 met lunchpauze van een uur
Docent: Monika Körschner
Locatie: Wingerdweg 32, 1031 CA Amsterdam
Voor wie: dansers met ervaring bvb OpenFloor, 5-Ritmes, MovementMedicine, SoulMotion, BioDanza e.d.
Prijs: € 570,-

(Scroll down for English version)

Open Floor Dance & Movement Practice met Monika Körschner
“Where we dance to learn, not learn to dance."

Deze training van 3 modules, op vrijdag en zaterdag in een besloten groep, werkt met de beweging van seksuele energie binnen de bredere definitie van ‘Libido’ als levenskracht, geboorteplaats van creativiteit, vitaliteit, aanwezigheid en levendigheid.

Onze creatieve seksuele levensenergie is een essentieel onderdeel van de natuurlijke expressie en beweging van ons lichaam. Libido Fundamentals raakt de universele elementen aan die betrekking hebben op het voelen, bewegen en vergroten van de mogelijkheden deze levenskracht volledig te belichamen in alle gebieden van je leven.
Via de dynamische dansmeditatie van Open Floor creëren we een aandachtige, veilige, seksueel positieve omgeving om dit complexe en creatieve onderzoek aan te gaan met nieuwsgierigheid en compassie. Omdat seksualiteit zo vaak ondergronds aanwezig is, genegeerd wordt of onbewust uitgeleefd kan het bewust onderzoeken van dit thema intens, bevrijdend, intiem en krachtig zijn. De potentiële vreugde, diepgaande heling en schoonheid die deze reis kan bieden maakt het de moeite waard om de uitdaging en het risico aan te gaan.

Naast de dans worden er tevens aanvullende oefeningen, deelmomenten en specifieke informatie aangeboden die je ervaringen verdiepen en integreren. Er zullen geen expliciet seksuele oefeningen worden aangereikt.

Voor wie?
Deze training is geschikt voor alle volwassenen, ongeacht geslacht, seksuele uiting, voorkeur en soort relatie. We streven ernaar een omgeving met elkaar te co-creëren waar iedereen zich welkom voelt, nieuwsgierig kan zijn, de mogelijkheid voelt te groeien en waar persoonlijke ervaringen die een ieder meebrengt worden gerespecteerd.

De docent
Monika is geaccrediteerd 5Ritmes® -en OpenFloor docent en geeft ruim 20 jaar les in dans en beweging als bewustzijnsoefening. Zij is persoonlijk opgeleid door Andrea Juhan (founder OpenFloor), om met dit specifieke thema te werken. Klik hier voor meer info over Monika Körschner.

 

Module 1 - Onthullen & onderscheiden (Uncovering & differentiating)
Vrijdag & zaterdag 4 & 5 april 2021
Onze creatieve seksuele levensenergie beleven we het ene moment gecompliceerd, het andere moment extatisch; afwezig of belast met verwachtingen vanuit vroegere ervaringen. Tijdens deze module onderzoeken we hoe en wie we zijn. Of onze conditionering, gender, cultuur, sociale gebruiken, dromen, herinneringen, families, juist een hulp of een belemmering zijn om te kunnen bewegen met onze natuurlijke seksuele levenskracht en om ons in waarachtigheid te verbinden met anderen en het leven. We leren differentiëren tussen wat we daadwerkelijk voelen en het verhaal wat we hieraan vast koppelen, tussen het verleden en het huidige moment, tussen jouw ervaring en die van een ander, tussen intentie en gevolg.

Module 2 – Onze wilde natuur (Our wild nature)
Vrijdag & zaterdag 11 & 12 juni 2021
Vanaf onze geboorte tot aan onze dood zijn we seksuele wezens. Vanaf de eerste cellen die ons leven hebben gevormd tot aan de overgave van onze laatste uitademing. Heel ons leven is doordrenkt met ‘libido’. We zullen werken met deze natuurlijke intelligentie en potentiële vitale levenskracht, die dan weer latent, dan weer extatisch aanwezig is, dan weer verwarrend, overweldigend en dan weer wild, levenslustig, dan weer ontvankelijk, dan weer gepassioneerd.

Module 3 - Afstemmen op authenticiteit (Attuning into authenticity)
vrijdag en zaterdag 3 & 4 september 2021
De vitale levensenergie van ‘libido’ kan aanwezig zijn tijdens de momenten van diep spel, de liefde bedrijven, een tedere aanraking, een provocatief kunstwerk, een sexy song, een indringende blik, de verstilde stem van een dichter, de gewijde woorden van een mysticus, Wanneer onze seksuele energie wordt erkend, ondersteund en authentiek mag zijn, zowel in relatie met ons zelf als met een ander, anderen, het leven, is de mogelijkheid voor heling immens en bekrachtigend. Het behouden van een levendige aanwezigheid in verstilling en kunnen afstemmen op de oprechte beleving van goedheid, genot en voldoening zijn hierbij essentieel.

 

 

Klik hier voor meer info over  Open Floor Dance

Reviews
"Twee keer heb ik de Libido groep gedaan bij Monika en zou het zo weer doen. Het fijne van Monika als docente is dat ze alles zelf zo doorleeft heeft, dat merk je in haar manier van lesgeven. Daardoor voel je je uitgenodigd om open te onderzoeken en te delen. Monika brengt je in de dans naar een dieper niveau, biedt daarin de tijd en ruimte die nodig is. Ze is heel goed afgestemd op de groep en met haar prettige gevoel voor humor blijft het ook licht." - Monique van L. –

"Via een vriendin kwam ik te weten over de Libido Fundamentals workshop. Na lang twijfelen heb ik me ook ingeschreven, ik had nooit een dans-weekend gedaan, was een beetje terughoudend en onzeker. Maar boy, was I mistaken! Een hele fijne groep mensen waar contact heel vanzelf ging. Hele fijne opbouw van oefeningen waarin lichaam, energie, het leven, sensualiteit en seksualiteit steeds op wisselende manieren aangesproken worden. Het voelde steeds alsof iedere stap, oefening, suggestie precies op het juiste moment kwam en aansloot bij iets wat ik in mezelf aantrof. En er was alle ruimte om dat alles helemaal te kunnen onderzoeken en ervaren. Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat er nou allemaal precies gebeurde maar ik geloof dat zo’n beetje alles in me aangeraakt is dat weekend." - Joost de N. –

________________

Open Floor Dance & Movement Practice met Monika Körschner (NL)
“Where we dance to learn, not learn to dance."

This ongoing group of 3 modules on Friday and Saturday in a closed group, works with the movement of sexual energy within the broader definition of ‘Libido’ as life force, birth place of creativity, vitality, presence and aliveness.

Our creative sexual energy is an essential part of the body’s natural expression and movement potential.  Libido Fundamentals touches the universal elements which relate to sense, move and increase the capacity to fully embody this life force in all areas of your life. Through Open Floor conscious dance we create an safe, sexual positive environment to engage in this complex, mysterious and in-depth investigation with curiosity, mindfulness and compassion. Because sexuality is so often underground, ignored, or unconsciously acted out, the exploration of this territory tends to be intense, liberating, intimate and powerful. The potential pleasure and beauty of this journey is well worth the challenges and the risks.

Next to intensive movement practice this ongoing Group also offers related exercises, sharing’s, enquiries and specific information to deepen and integrate your experience. There is no explicit sexual content or exercises

What happens in a workshop?
We explore this lively, sometimes latent energy of libido with curiosity and mindfulness using the Open Floor Core Movement Resources.
We open up physical, emotional, mental, and spiritual terrain of sexuality, libido and life force.

Who is it for?
Libido programs are open to all adults regardless of gender identity, gender expression, biological sex, sexual orientation, or relationship status. We strive to co-create an environment that is inclusive, curious and expansive, and honors the experiences each person brings into the room.

Teacher Monika Körschner is a certified  5Rhythms® en OpenFloor teacher and teaches dance and movement as a conscious practice in the Netherlands and abroad for over more than 20 years. She is personally trained by Andrea Juhan (founder of Open Floor) to teach this specific program. Learn more about Monika on the teachers page of www.openfloor.org

Module 1 - Uncovering & differentiating
Dance can awaken the potent energy of one’s sexual life force energy in ways that can be ecstatic while sometimes complicated; flat, disconnected or burdened with expectations from the past. During this module we will start to track how and who we are – our conditioning, gender, culture, social mores, dreams, memories, families – what aids or obstructs our ability to move with our innate sexual life force and our ability to relate truthfully with others and the world. We learn to differentiate between what we actually feeling and the story we make out of this, between the past and the present moment, between your experience and that of the other, between intention and impact.

Module 2 –Our wild nature
From birth to death we are sexual beings. From the first cells that evolve us into being, to the deep surrender of a last exhale, a lifespan is infused with libido. We will explore this natural intelligence and potential vital life force, which is sometimes latent, sometimes electrifying, sometimes confusing,  overwhelming, sometimes wild,  lively, sometimes receptive, passionate. Using the Open Floor core movement resources and enquiry as a tool for discovery.

Module 3 - Attuning into authenticity
The vital energy of libido can be present in moments of deep play, a tender touch, a provocative piece of art, a sexy song, a mature gaze, the soothing voice of a poet, the sacred words of a mystic. When this energy is acknowledged, supported and expressed authentically, as well as in relation with ourselves as with another, others, life itself, the potential for healing is immense and empowering. Maintaining a lively presence in stillness and being able to attune to the sincere experience of goodness, pleasure and satisfaction are essential.

 

Comments are closed.


Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies.
Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website.

Door op de ‘Akkoord’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring
Voor meer informatie kunt u onderstaande documenten bekijken: