fbpx
 • Erkenning

  Akademie heeft accreditatie erkenning van verschillende instanties.

  SNRO Accreditatie MBK volgens PLATO-eisen

  De Medische Basiskennis van de Akademie is geaccrediteerd door de SNRO en voldoet daarmee aan de eisen die beschreven zijn door het PLATO-instituut in de zomer van 2013. Dit betekent dat afgestudeerden zich kunnen aansluiten bij een beroepsvereniging en als zelfstandig therapeut aan de slag kunnen. Dit geldt niet voor de jaartraining tot holistisch masseur.

  Beroepsverenigingen

  Na je afstuderen tot massagetherapeut, kan je lid worden van een beroepsvereniging. Bijvoorbeeld de VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten), VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen), LVNG (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen) of een andere beroepsvereniging. Als je lid bent, kunnen cliënten de behandeling vaak (gedeeltelijk) vergoed krijgen, afhankelijk van hun polis. Massage – en bewegingstherapie valt dan onder de categorie ‘natuurlijke geneeswijzen’ of ‘alternatieve geneeswijzen’.

  RBCZ

  De stichting RBCZ (HBO-register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Zij verlenen hun diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten. Alleen therapeuten op HBO-niveau worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht.

  CRKBO

  De Akademie is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Hiermee geeft het CRKBO aan dat wij voldoen aan hun kwaliteitseisen. De eisen hebben betrekking op kwaliteitsprocedures zoals selectiecriteria voor docenten, het curriculum, de lesplannen, evaluatie studenten en docenten, begeleiding studenten, duidelijke eindtermen en examenreglementen, klachtenprocedures, heldere informatie in brochure en op de website en overzichtelijke betalingsvoorwaarden. Deze certificering toont de kwaliteitszekerheid aan voor onze studenten en docenten.

  Bekijk de opleiding massagetherapie

  De vakopleiding duurt in totaal 4 jaar in deeltijd en start in september 2022. Lessen worden ongeveer ééns per twee weken gepland in of rondom het weekend. Reken op zo’n 8 – 10 uur per week voor oefenen en studeren, naast de lessen die je volgt.

  Neem gerust contact op als je vragen hebt!