fbpx
 • Erkenning & Accreditatie

  Esoterra heeft accreditatie en erkenning van verschillende instanties.

  SNRO Accreditatie MBK volgens PLATO-eisen

  Esoterra en daarmee de Akademie is systeemgeaccrediteerd door de SNRO en voldoet daarmee aan de hoogste eisen voor een opleidingsinstituut in de complementaire zorg. Dit betekent dat afgestudeerden zich kunnen aansluiten bij een beroepsvereniging en als zelfstandig therapeut aan de slag kunnen.

  Beroepsverenigingen

  Na je afstuderen tot massagetherapeut, kan je lid worden van een beroepsvereniging. Bijvoorbeeld de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen), LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) of een andere beroepsvereniging. Als je lid bent, kunnen cliënten de behandeling vaak (gedeeltelijk) vergoed krijgen, afhankelijk van hun polis. Massagetherapie valt dan onder de categorie ‘natuurlijke geneeswijzen’ of ‘alternatieve geneeswijzen’.

  RBCZ

  De stichting RBCZ (HBO-register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Zij verlenen hun diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten. Alleen therapeuten op HBO-niveau worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht.

  CRKBO

  Esoterra is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Hiermee geeft het CRKBO aan dat wij voldoen aan hun kwaliteitseisen. De eisen hebben betrekking op kwaliteitsprocedures zoals selectiecriteria voor docenten, het curriculum, de lesplannen, evaluatie studenten en docenten, begeleiding studenten, duidelijke eindtermen en examenreglementen, klachtenprocedures, heldere informatie in brochure en op de website en overzichtelijke betalingsvoorwaarden. Deze certificering toont de kwaliteitszekerheid aan voor onze studenten en docenten.

  NRTO

  Esoterra is lid van de NRTO.

  UWV

  Esoterra is UWV scholingspartner.

  STAP

  Esoterra is goedgekeurd voor het STAP budget.